ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
861 ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายรัตนโกสัย ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
19 พ.ค. 2563
862 ข้อมูลสาระสำคัญ ของใบสั่งซื้อ เลขที่ 90/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
18 พ.ค. 2563
863 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนสายในนา-กลางทุ่ง หมู่ที่ 5 และโครงการจ้างบุกเบิกถนนริมสระหมู่บ้านต่อถนนเอเชีย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
14 พ.ค. 2563
864 ประกาศ การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดใต้ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
14 พ.ค. 2563
865 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ(กองคลัง)โดยวิธีเฮพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
232
14 พ.ค. 2563
866 สาระสำคัญ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประจำจุดตรวจ จุดสกัด หรือจุดคัดกรองภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
227
13 พ.ค. 2563
867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (นม ยู เอช ที ในช่วงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
242
13 พ.ค. 2563
868 สาระสำคัญ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (นม ยู เอช ที ในช่วงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
241
13 พ.ค. 2563
869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประจำจุดตรวจ จุดสกัด หรือจุดคัดกรองภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
236
12 พ.ค. 2563
870 สาระสำคัญ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประจำจุดตรวจ จุดสกัด หรือจุดคัดกรองภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
238
12 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  87 |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169