ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
881 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
224
30 เม.ย. 2563
882 เปิดเผยราคากลาง ซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรกนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
239
30 เม.ย. 2563
883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ(กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
237
30 เม.ย. 2563
884 สาระสำคัญ ของใบสั่งจ้างเลขที่ 76/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
29 เม.ย. 2563
885 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกาีตสายรัชฎา (โรงอิฐ) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
225
29 เม.ย. 2563
886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัร์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
28 เม.ย. 2563
887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัร์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
235
28 เม.ย. 2563
888 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเลียบคลองหนุย พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมุ่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
228
28 เม.ย. 2563
889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางจำนวน ๒ อัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
226
28 เม.ย. 2563
890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายในนา-กลางทุ่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
232
28 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  89 |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169