ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
951 สาระสำคัญ จ้างทำป้ายไวนิล โครงการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
238
06 มี.ค. 2563
952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
228
05 มี.ค. 2563
953 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อส้างฝายน้ำล้น หมุ่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
244
04 มี.ค. 2563
954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านใต้-ดอนยูง หมู่ที่ 5โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
236
04 มี.ค. 2563
955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
229
04 มี.ค. 2563
956 สาระสำคัญใบสั่งซื้อ ที่ 58/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
04 มี.ค. 2563
957 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ใบสั่งจ้างเลขที่ 57/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
02 มี.ค. 2563
958 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยาแอร์ จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
240
28 ก.พ. 2563
959 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
241
26 ก.พ. 2563
960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
242
26 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  96 |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169