ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
961 ข้อมูลสาระสำคัญ ของใบสั่งซื้อ เลขที่ 53/2563 ลว 26 ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
26 ก.พ. 2563
962 ข้อมูลสาระสำคัญ ของใบสั่งซื้อ เลขที่ 54/2563 ลว. 26 ก.พ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
26 ก.พ. 2563
963 สาระสำคัญ การซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
247
26 ก.พ. 2563
964 สาระสำคัญ จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
240
26 ก.พ. 2563
965 สาระสำคัญ การซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
239
26 ก.พ. 2563
966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อม และการแข่งขัน และถ้วยรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
237
26 ก.พ. 2563
967 สาระสำคัญ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อม และการแข่งขัน และถ้วยรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
239
26 ก.พ. 2563
968 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายรัตนโกสัย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
238
25 ก.พ. 2563
969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
234
25 ก.พ. 2563
970 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ(สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
232
25 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  97 |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169