ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
971 สาระสำคัญ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบทางรถไฟบ้านนายสวาท หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
237
07 ม.ค. 2563
972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับการประกวดแข่งขัน, การแสดง และวัสดุอื่น สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
237
07 ม.ค. 2563
973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
243
07 ม.ค. 2563
974 สาระสำคัญชื้อตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
247
07 ม.ค. 2563
975 ประกาศผู้ชนะ จ้างแก้ไชป้ายไวนิล สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
232
07 ม.ค. 2563
976 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
07 ม.ค. 2563
977 สาระสำคัญ ของใบสั่งจ้างจ้างแก้ไชป้ายไวนิล สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
231
07 ม.ค. 2563
978 สาระสำคัญ ใบสั่งจ้างจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
225
07 ม.ค. 2563
979 ข้อมูลสาระสำคัญ ของการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ(กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
226
06 ม.ค. 2563
980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
240
03 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  98 |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164