ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุป พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
13
25 ส.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
25 ส.ค. 2564
3 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
07 พ.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
20
15 ธ.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 ธ.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 ธ.ค. 2563
7 คำสั่งจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
29 ก.ย. 2563
8 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
67
29 ก.ย. 2563
9 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564- พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
29 ก.ย. 2563
10 บัญชีจัดตำแหน่งสู่แท่งปี พ.ศ. 2564 -พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
29 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2