ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุป พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
50
25 ส.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
25 ส.ค. 2564
3 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
07 พ.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
64
15 ธ.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
59
15 ธ.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
15 ธ.ค. 2563
7 คำสั่งจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
29 ก.ย. 2563
8 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
105
29 ก.ย. 2563
9 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564- พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
29 ก.ย. 2563
10 บัญชีจัดตำแหน่งสู่แท่งปี พ.ศ. 2564 -พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
29 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2