ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 มิ.ย. 2565
2 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
25 เม.ย. 2565
3 นโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
89
20 เม.ย. 2565
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
91
19 เม.ย. 2565
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
96
18 เม.ย. 2565
6 รับสมัครบุคคคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
15 ก.พ. 2565
7 ประชาสัมพันธ์การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
12
14 ก.พ. 2565
8 การประชาสัมพันธ์การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 ม.ค. 2565
9 สรุป พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
202
25 ส.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
214
25 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2